L'escenografia durant el modernisme

Els escenògrafs i l’esperit de taller

Podem afirmar que els escenògrafs catalans que es distingiren en temps de la Restauració són classificables segons la formació rebuda en els tallers de realització de l’època (deixant de banda que molts d’ells passessin per les aules de Llotja) a les ordres d’altres escenògrafs, caps de taller, ja consagrats i amb una activitat professional a les espatlles. Bo i admetent que aquesta mena de classificacions resulten sempre discutibles, podem així caracteritzar tres grups diferents: els escenògrafs que es formaren amb Josep Planella i Coromina (1804-1890)...