Prat, Carol i Companyia, a Sabadell

Sabadell ha estat un feu de la llana i dels industrials llaners. No obstant això, hi ha dues excepcions: Bonaventura Brutau i els seus successors, i Prat Carol i Companyia. Són les dues empreses cotoneres, i quasi les úniques, que tenen el seu centre d’actuació a la ciutat del Vallès (vegeu també Els Brutau i l'Electrabrutau, a l'Alt Ter).

Josep Prat i Lagarriga va néixer a Solsona el 1821 en l’anomenat Molí dels Capellans. Als sis anys la seva família passà a residir a Sabadell. Aleshores a Sabadell el protagonisme de la llana no era tan absolut com ho fou uns anys després. La primera...