Els fabricants de lones i veles del Masnou

A mitjan segle XIX el Masnou, al Maresme, era una població que vivia del mar. “Las cuatro quintas partes de la población se componen de matriculados de marina, entre los que se cuentan muchos de la clase de capitanes, pilotos y patrones de buques mercantes”, diu el Diccionario dirigit per Pascual Madoz. El 1843 hi havia matriculades més de cent embarcacions de primera classe que anaven a Amèrica o resseguien les costes de la península. L’any 1860 la població creà la seva pròpia escola de nàutica i el 1863 hi havia 204 velers a Catalunya que portaven com a capità un fill del Masnou (vegeu...