Alexander Fleming

(Lochfield, Escòcia, 6 d’agost de 1881 — Londres, 11 de març de 1955)

Alexander Fleming

© Fototeca.cat

Bacteriòleg britànic.

Estudià medicina a la Saint Mary's Medical School de Londres, on es graduà el 1908. El 1945 rebé, amb E.B. Chain i H.W. Florey, el premi Nobel de medicina i fisiologia com a descobridor de les propietats bactericides del fong Penicillium notatum i per la sintetització de la penicil·lina (1921), que, començada a experimentar el 1929, fou d’una gran utilitat durant la Segona Guerra Mundial. Pot ésser considerat com el descobridor dels antibiòtics i l’iniciador de l’època d’aquests medicaments, que han tingut un paper decisiu en la immunització i la profilaxi de les malalties provocades per bacteris (antibiòtic).