assetjament sexual

m
Dret penal

Assetjament que constitueix un delicte contra la llibertat sexual.

Consisteix a sol·licitar favors de naturalesa sexual per a si mateix o per a un tercer prevalent-se d’una situació de superioritat laboral, docent o anàloga, amb l’anunci exprés o tàcit de causar a la víctima un mal relacionat amb les expectatives legítimes en aquests àmbits. En general és comès per homes sobre dones, atès el predomini que el sexe masculí sol tenir en la majoria de les societats, factor al qual de vegades hom afegeix altres de tipus biològic. Associat sovint a la violència sexista, es donen tanmateix casos a la inversa, així com entre persones d’orientació homosexual. Bé que inclòs en els codis penals de molts estats (a l’Estat espanyol des del 1995), durant molts anys un gran nombre de casos d’assetjament sexual han estat obviats o negats per diverses raons. El 2017, les revelacions en importants mitjans de comunicació dels Estats Units de casos d’assetjament sexual reiterats que acusaven nombroses celebritats o bé persones amb altes responsabilitats, sobretot en el món de l’espectacle, comportaren una allau de denúncies i una creixent sensibilització que, expressada en nombroses campanyes, s’ha estès internacionalment.