Banco Mare Nostrum SA

BMN

Entitat bancària constituïda el desembre del 2010 i operativa des del gener del 2011.

És el resultat de la integració mitjançant un SIP (Sistema Institucional de Protecció) de quatre caixes d’estalvi d’àmbit estatal espanyol liderades per Caja Múrcia, la qual, en entrar en vigor la nova entitat, hi tenia un pes del 41% dels actius.

Les altres entitats eren: Caixa d’Estalvis del Penedès (28%), Caja Granada (18%), i Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears (13%). La seu és a Madrid i el seu primer president és Carlos Egea. En el moment d’entrar en vigor els seus actius eren de 73.055 milions d’euros. Tot i que la integració es feu mitjançant un SIP, rebé una injecció de 915 milions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB). Al desembre del 2012 arribà a un acord per a traspassar la xarxa d’oficines i el negoci de la Caixa d’Estalvis del Penedès al Banc Sabadell. L'any 2017 el FROB ordenà la fusió de BMN amb Bankia.