Caja Madrid

Entitat financera creada el 1838, amb seu a Madrid.

Té l’origen en el Monte de Piedad de Madrid, creat pel sacerdot Francisco Piquer el 1702, que donà lloc a la Caja de Ahorros de Madrid quan començà a cobrar interessos pels préstecs. Ha creat l’Obra Social Caja Madrid i Fundación Caja Madrid. Té participacions a Iberia Líneas Aéreas de España SA, Empresa Nacional de Electricidad SA, Mapfre i altres grans corporacions. L’any 2009 els actius totals eren de 191.904 milions d’euros i el resultat atribuït fou de 725 milions d’euros. El nombre d’oficines era de 2.179 i el d’empleats de 15.259. Quarta entitat financera i segona caixa d’estalvis de l’Estat espanyol, al juny del 2010 passà a ocupar-ne virtualment el tercer i el primer lloc, respectivament, en aprovar-se la unió amb Bancaixa, Caixa d’Estalvis Laietana, Caja Rioja, Caja Segovia, Caja Ávila i Caja Insular de Canarias per a constituir una nova entitat a través d’un Sistema Institucional de Protecció, de la qual constituïa el soci principal amb una participació del 52%. La nova entitat, que rebé el nom de Banco Financiero y de Ahorros, esdevingué al seu torn l'entitat matriu de Bankia, des del gener del 2011.