Editorial Seix i Barral

Emblema de l’Editorial Seix i Barral

© Fototeca.cat

Editorial fundada a Barcelona (1911) per Victorià Seix i Lluís i Carles Barral.

Partí de dues empreses gràfiques de cadascun dels socis que transformaren alhora amb un alt nivell tècnic. En morir els fundadors, en foren nous gerents Eduard Barral i Joan Seix i Miralta. La unió d’editorial i impremta permeté de fer edicions d’una gran qualitat i àdhuc de formar-hi una escola de dibuixants. Publicaren llibres escolars i pedagògics i en foren directors de publicacions Pau Vila, Artur Martorell i Palau i Vera, entre d’altres. El 1942 prengué el nom actual, s’especialitzà en llibres d’art i s’hi incorporaren com a gerents Víctor Seix, net de Victorià —que muntà sobretot xarxes de venda, a l’Estat espanyol i Amèrica—, i Carles Barral, fill de Carles, creador de la “Biblioteca Breve”, de novel·les dels darrers corrents literaris. Seix morí d’accident (1967) i Barral se separà de l’empresa (1970). El 1974 hom arribà a una fusió de fet amb Edicions Ariel i el 1982, ambdues, passaren a l’Editorial Planeta.