el Siglo de Oro

la Edad de Oro

Denominació que rep, en la literatura castellana, el període de gran esplendor cultural que comprèn, aproximadament, els s. XVI i XVII i que coincideix amb el Renaixement i el Barroc.

Entre els nombrosos autors que en formen part, cal citar Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, santa Teresa de Jesús, sant Joan de la Creu, Miguel de Cervantes, Félix Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora i Pedro Calderón de la Barca.