homínids

homínidos (es)
hominidae (en)
m
pl
Zoologia
Antropologia

Arbre filogenètic dels humans

© Fototeca.cat

Família de primats del grup dels catarrins que actualment inclou un sol gènere vivent, Homo, amb una sola espècie, H. sapiens, i una sola subespècie, H. sapiens sapiens (home).

Principals representants de la família dels homínids

taxó jaciment espècimens sinonímies
Australopithecus afarensis Hadar (Etiòpia) AL288, Lucy
Laetoli (Tanzània)
Australopithecus africanus Taung (Àfrica del Sud) nen de Taung
Sterkfontein (Àfrica del Sud) Mrs. Pless, Sts 5 Plesianthropus transvaalensis
Makapan (Àfrica del Sud) Australopithecus prometeus
Australopithecus robustus Swarktrans (Àfrica del Sud) Sk 48 Paranthropus crassidens
Australopithecus boisei Olduvai (Tanzània) OH 5 Zinj Zinjanthropus boisei
Koobi Fora (Kenya) KNM-ER 406, KNM-ER 732, KNM-WT 17000
Homo habilis Olduvai (Tanzània) OH 16 George, OH 24 OH 7 Pre zinj
Koobi Fora (Tanzània) KNM-ER 1470, KNM-ER 1813
Sterkfontein (Àfrica del Sud) Stw 35
Homo erectus Koobi Fora (Kenya) KNM-ER 3733, KNM-ER 3883
Olduvai (Tanzània) OH) Chellean Man Homo leakeyi
Ternifine (ALgèria) Atlanthropus mauritanicus
Trinil, Sangiran (Java) Pithecanthropus pekinensis
Pequín (Xina) home de Pequín Sinanthropus pekinensis
Mauer (Heidelberg, Alemanya) mandíbula de Mauer Homo heidelbergenis
Aragó (Talteüll, Catalunya Nord) Aragó I
Atapuerca (Burgos)
Homo sapiens
formes pre-würmianes Steinheim (Stuttgart, Alemanya) Homo steinheimensis
Swascombe (Londres, Anglaterra)
Fintéchevade (Charente, França)
Banyoles
raça de neandertal Neandertal (Düsseldorf, Alemanya) Homo neanderthalensis, Homo sapiens neanderthalensis
Jaciments d’Europa i Orient Mitjà:
Cova Negra (Xàtiva)
Abric Agut (Capellades)
Mollet I (Serinyà, Gironès)
formes africanes Broken Hill (Zàmbia) home de Rhodèsia, home de Broken Hill Homo sapiens rhodiensis
Elendsfontein (Àfrica del Sud) home de Saldanha
Laetoli (Tanzània) Ngaloba Beds
formes asiàtiques Ngandong (Java) homes de Solo, homes de Ngandong Homo sapiens soloenensis
Napa (Quajang, Xina)
Wadjak (Java)
raça de cromanyó Cro-Manhon (Tayac, França) vell de cromanyó Homo sapiens fossilis
Crompe Capelle (Dordonya, França)
Grimaldi (Itàlia)
Chancelade (Dordonya, França)
i molts altres jaciments.