Joan Becat i Rajaut

(Perpinyà, Rosselló, 20 de juny de 1941)

Joan Becat

Geògraf.

Estudià geografia a la Universitat de Montpeller, on obtingué el doctorat, i a París. Fou professor a la Universitat de Perpinyà des del 1972 fins a la jubilació, el 2010, on ocupà la càtedra de cultures i llengües regionals. Fou vicepresident i director del Centre de Recerques i d'Estudis Catalans (CREC); codirector de l'Institut Català de Recerca en Ciències Socials de la mateixa universitat; membre del Consell Nacional de les Universitats (París), i secretari del Patronat de la Universitat Catalana d’Estiu. Fou coordinador, a la Catalunya del Nord, del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana i del Mil·lenari de Catalunya, i vicepresident de la Federació per a la Defensa de Llengua i de la Cultura Catalanes a la Catalunya del Nord.

Fou membre de l’equip científic de la Geografia general dels Països Catalans i de la Gran enciclopèdia catalana. Ha estat col·laborador del CNRS francès, del Colegio de Michoacán (Mèxic) i col·laborador de nombroses revistes franceses i nord-catalanes, en les quals ha publicat articles sobre les activitats econòmiques de la Catalunya del Nord o sobre muntanya. Ha fet investigacions en geopolítica, ordenació del territori i riscos naturals, toponímia catalana i sociolingüística a la Catalunya del Nord, temes sobre els quals ha publicat un gran nombre d’articles .És autor també d’un Atlas de Catalunya-Nord (1977), acompanyat d’un llibre de comentaris, i d'El bosc andorrà (1980), i ha participat en l'Atlas d’Andorra (1981). L'any 2015 publicà l'Atlas toponímic de la Catalunya Nord, exhaustiu recull de topònims (més de 55.000), obra avalada amb rang normatiu i utilitzada per l'Institut Géographique National (IGN) francès per a la revisió dels topònims de la república francesa amb l'objectiu d'evitar-ne “la francesització i dialectalització.

El 1991 ingressà a l'Institut d’Estudis Catalans. Membre de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i de la Societat Catalana de Geografia, és delegat del president de l'IEC a Perpinyà. Ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2000). L'any 2013 publicà La independència de Catalunya, quin futur? De la dictatura franquista a l'autonomia i a l'autodeterminació.