Lewis Roberts Binford

(Norfolk, Virgínia, 21 de novembre de 1930 — Kirksville, Missouri, 11 d’abril de 2011)

Arqueòleg nord-americà.

Estudià ciències naturals, però posteriorment centrà el seu interès en l’antropologia, matèria en la qual obtingué un màster l’any 1956 per la Universitat de Carolina del Nord i el doctorat a la Universitat de Michigan. Posteriorment, fins el 1968 fou successivament professor a les universitats de Chicago i Califòrnia (Santa Barbara i Los Angeles). Aquest any s’incorporà a la Universitat de Nou Mèxic, on romangué fins el 1991 i, posteriorment, a la Southern Methodist University (Texas).

La seva matèria d’estudi fou, però, l'arqueologia. Fou un dels principals teòrics de l’anomenada nova arqueologia (posteriorment anomenada arqueologia processual), el qual, a la dècada dels anys seixanta, reformulà les bases de la disciplina mitjançant un enfocament influït per determinats corrents de l’antropologia, entre els quals cal esmentar el neoevolucionisme, i el suport de mètodes quantitatius, fet que el portà a considerar que la finalitat de l’arqueologia era explicar l’adaptació dels humans mitjançant la tecnologia (tant en el sentit instrumental com de modificacions en l’entorn) a les condicions del medi natural. Dugué a terme excavacions sobretot en àrees remotes d’Alaska, Àfrica i Austràlia i sobre restes de societats de caçadors-recol·lectors, que comparà amb algunes societats actuals, i polemitzà amb François Bordes sobre restes del Mosterià europeu.

Les seves obres principals són Archaeology as Anthropology (1962), New Perspectives in Archaeology (1968), An Archaeological Perspective (1972), Nunamiut Ethnoarchaeology (1978), Bones: Ancient Men and Modern Myths (1981), In Pursuit of the Past: Decoding the Archaeological Record (1983), Debating Archaeology (1989) i Constructing Frames of Reference: an Analytical Method for Archaeological Theory Building Using Hunter-Gatherer and Environmental Data Sets (2001).

Rebé nombrosos guardons i distincions, entre els quals cal citar el doctorat honorari de la Universitat de Leiden (1999) i l’ingrés a l’Acadèmia Nacional de Ciències dels EUA (2001).