pagès
| pagesa

f
m
Història
Agronomia

Persona que es dedica al conreu de la terra.

Els pagesos que habitaven a les ciutats podien formar confraries i gremis amb la denominació majoritària de llaurador (en especial al País Valencià i a la Catalunya Nova) o d'hortolà. Al segle XIV hi havia gremis de pagesos a Manresa (pagesos i traginers, 1379), a Lleida (pagesos i macips de ribera, 1394) i a Reus (pagesos i treballadors del metall, units fins al 1603). A l’edat moderna el nom de pagès designava una situació benestant dins el món agrari.