Partit Socialista Europeu

Partit Socialista EuropeuPSE (sigla)

Partit polític que agrupa partits socialistes, laboristes o socialdemòcrates de la Unió Europea.

Nasqué el 1974 com a confederació de partits socialistes de l’aleshores Comunitat Europea, però pròpiament no fou fundat fins el 1992. Constitueix la força majoritària del grup parlamentari socialista al Parlament Europeu, el primer en nombre de diputats fins el 1994, i des d’aleshores ha restat en segon lloc darrere del Partit Popular Europeu. El grup ha assolit en les successives eleccions 180 diputats (sobre 626) el 1999, 200 (sobre 732) el 2004, 184 (sobre 736) el 2009, 191 (sobre 751) el 2014 i 153 (sobre 751) el 2019. Inclou també com a membre de ple dret el Partit Socialista de Noruega, estat que no forma part de la UE, i com a associats, partits d’estats europeus que tampoc en formen part, com ara Islàndia, Suïssa, Croàcia o Turquia, i també observadors, entre els quals hi ha el Partit Socialdemòcrata d’Andorra. Al partit i al grup hi són inclosos els membres del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Partit Socialista del País Valencià i el Partit Socialista de les Illes Balears en virtut de la pertinença al Partido Socialista Obrero Español. Diversos membres del Partit Socialista Europeu han presidit la Comissió Europea (Roy Jenkins, 1977-81; Jacques Delors, 1985-95 i Romano Prodi, 1999-2004) i el Parlament Europeu (Georges Spénale, 1975-77; Walter Behrendt, 1971-73, Enrique Barón, 1989-92; Klaus Hänsch, 1994-97; Josep Borrell, 2004-07 i Martin Schulz, 2012-14).