perissodàctils

perisodáctilos (es), Perissodactyla (en)
m
pl
Mastologia

Exemplar de perissodàctil (zebra)

© Fototeca.cat-Corel

Ordre de mamífers de la infraclasse dels placentaris.

De talla mitjana o gran, les espècies d’aquest ordre són caracteritzades pel fet que, tot i ésser digitígrades i ungulades, tenen les extremitats allargades amb desenvolupament predominant del tercer dit i reducció dels laterals, de tal manera que el pes del cos gravita sobre aquell. De crani gros, presenten la dentadura completa, bé que de vegades pot mancar la primera dent molar; les dents canines són monofiodonts i les dents jugals poden ésser selenodonts o lofodonts. No tenen clavícula. Llur règim alimentari és herbívor, i tenen un estómac simple però amb un cec molt voluminós. De distribució geogràfica molt àmplia, habiten preferentment en els espais oberts de vegetació baixa, com és ara les praderies i les sabanes. L’ordre inclou quatre famílies, bé que solament tres tenen representants actuals: els brontotèrids (fòssils), els èquids, els tapírids i els rinoceròtids.

Representants més importants de l'ordre dels perissodàctils

subordre dels hipomorfs
família dels èquids Equus caballus cavall
Equus caballus Przewalskii cavall de Przewalski
Equus asinus ase
Equus hemionus hemió
Equus hemionus ssp onager onagre
Equus (Hippotigris) zebra zebra
Equus (Dolchohippus) grevyi zebra
subordre dels ceratomorfs
família dels tapírids Tapirus sp tapir
família dels rinoceròtids Rhinoceros sp rinoceront
Diceros rinoceront negre
Ceratotherium rinoceront blanc