Sebastià Janeras i Vilaró

(Barcelona, 4 de novembre de 1931)

Orientalista i liturgista.

Doctor en ciències eclesiàstiques orientals i llicenciat en filologia clàssica, es formà a Montserrat, Chevetogne (Bèlgica), Roma i Munic. Ha estat professor al Pontificio Istituto Liturgico Anselmiano i a la Pontificia Università Gregoriana, a Roma, a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i de Vic.

Ha publicat nombrosos treballs d’investigació i de divulgació sobre litúrgies orientals i els llibres Bibliografia sulle liturgie orientali (1961-67) (1969), Le Vendredi-Saint dans la tradition liturgique byzantine (1987), Les esglésies orientals. Història, tradició espiritual i visió ecumènica (2011) i Visions del cristianisme oriental (2017). Autor de la traducció catalana de la Litúrgia bizantina de sant Joan Crisòstom (1963). Edità la Miscel·lània papirològica Ramon Roca-Puig (1987). Del 1972 al 1996 treballà a l’empresa Enciclopèdia Catalana, col·laborant amb la redacció d’articles a la Gran Enciclopèdia Catalana, de la secció universal de la qual fou cap. Dins de la mateixa empresa dirigí el Diccionari enciclopèdic (1984), fundà la col·lecció Clàssics del cristianisme (1988-2005), que també dirigí i on ell mateix publicà diverses traduccions, sobretot Romà el Melode (2005) i Teodor de Mopsuèstia (2000). Com a continuació d'aquesta col·lecció, dirigí posteriorment “Clàssics cristians del segle XX” (2008-16) i estigué al capdavant de la col·lecció “Biblioteca Universitària”.

Estudiós de la pelegrina Egèria (381-384), en publicà el text llatí i la traducció catalana a la Fundació Bernat Metge: Egèria. Pelegrinatge (1986), i una nova traducció amb un estudi introductori: Egèria. Diari d’un pelegrinatge a Terra Santa (2010). Publica periòdicament una bibliografia egeriana.

És membre de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, filial de l’Institut d'Estudis Catalans, membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i col·labora activament amb el Centre Ecumènic de Catalunya, entre altres institucions.