Sixt IV

(Celle, 21 de juliol de 1414 — Roma, 12 d’agost de 1484)

Nom que adoptà Francesco Della Rovere en ésser elegit papa (1471-84).

Essent franciscà, estudià a París, Bolonya i Pàdua i ocupà, entre altres càrrecs, el de ministre general (1464). El seu pontificat, caracteritzat pel nepotisme, l’enfrontà amb Florència (1478), Nàpols (1482) i Venècia (1483). Atorgà la inquisició als Reis Catòlics per a tots els regnes peninsulars (1478). Després d’intervenir en la disputa entre dominicans i franciscans sobre la Immaculada Concepció, n'introduí la festa (1476). Encarregà la decoració de la capella anomenada des d’aleshores Sixtina. Sense resultats en un nou intent de croada (1481), pogué sotmetre un ram de conciliarisme (1482).