Acció catastròfica de les avingudes fluvials

Les revingudes tardorals mediterrànies com aquesta d’Aiora (Vall de Cofrents), esdevinguda l’octubre de 1982, són un exponent clar de la intensitat que les pluges hi poden tenir, en un moment determinat.

Mariano Magister

Sens dubte el risc natural més estès i homogeni al llarg del conjunt dels Països Catalans és l’acció de les avingudes fluvials. Les característiques climàtiques mediterrànies, juntament amb l’orografia del país, són un combinat perfecte per a produirles. La nostra història és plena de referències a catàstrofes de diversa magnitud, que es circumscriuen a la conca...