Els branquiòpodes: tortuguetes, puces d’aigua i afins

Els branquiòpodes constitueixen un grup heterogeni de crustacis de cos petit, que conserven caràcters primitius. La presència d’apèndixs toràcics de tipus foliaci amb funció respiratòria és el caràcter comú a totes les formes del grup, i el que els ha donat el nom. Han colonitzat amb èxit les aigües continentals i únicament algunes espècies viuen al mar.

El cos, que en la majoria dels casos es troba protegit per una closca, és clarament diferenciat en una part cefàlica o cap, un tòrax i un abdomen. Els apèndixs del cap acostumen a ésser més simplifícats que els d’altres grups de crustacis...