L’estudi dels crustacis

Una primera síntesi de la fauna carcinològica catalana fou feta per Agustí M. Gibert en publicar (1919-20), al volum núm. 5 dels «Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural», la seva obra «Crustacis de Catalunya», acordada ja a les tot just promulgades (1913, 1917) Normes Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, és a dir, escrita amb ortografia catalana moderna. Tanmateix, les vacil·lacions en la terminologia científica són patents en la plana de mostra que recull la il·lustració.

Jordi Vidal

En fer la revisió històrica de l’estudi d’un determinat grup...