Els ostràcodes

Característiques del grup

Els ostràcodes constitueixen un grup de crustacis molt diversificat, que comprèn unes 2000 espècies vivents i prop de 12 000 espècies fòssils. El fet de tenir una closca proveïda d’una gran quantitat d’estructures i ornaments diferents en cada espècie fa que siguin molt importants en el camp de la paleontologia i en el de l’estratigrafia. Són petits (de 0,4 a 23 mm de llargada) i d’estructura modificada respecte dels caràcters generals dels crustacis: la closca bivalva que tanca a dins tot l’animal i la manca de segmentació del cos, en són bons exemples. Viuen...