Els crustacis

Els crustacis són, després dels insectes, el grup d’artròpodes que ha tingut més èxit evolutiu, si jutgem pel nombre d’espècies existents (entorn de 30 000) i per la diversitat d’ambients on es troben. Es tracta d’un grup quasi exclusivament aquàtic, adaptat perfectament, tant a les aigües marines com a les continentals. En aquest sentit, hom considera que, per l’espai que ocupen i per la funció que hi fan, són els equivalents als insectes, fonamentalment terrestres, en el medi aquàtic. De fet, també hi ha espècies de vida terrestre, però en molts casos la seva permanència al medi terrestre és...