Els canyons submarins

Consideracions generals

Elements principals d’un canyó submarí.

D. Amblàs i M. Canals.

Lluny de ser monòton, com hom creia fins fa unes dècades, el relleu submarí és tan o més accidentat que el terrestre. Així, al fons del mar hi ha grans serralades i fondalades, i també muntanyes aïllades i valls de dimensions iguals o superiors a les principals valls de les terres emergides.

De valls submarines, com a terra, n’hi ha de diferents tipus, segons llur gènesi i característiques morfològiques. A les latituds altes són comuns els solcs glacials, no només a terra sinó també a mar...