Els minerals i les roques industrials als Països Catalans

Concepte de mineral i roca industrial

Explotació de roques industrials: situació de les localitats on apareixen, als Països Catalans, les principals explotacions d’argiles, de roques carbonatades i de gresos i sorres.

Maber, original de l’autor.

Definim els minerals i les roques industrials com aquelles primeres matèries que s’obtenen de la litosfera i que es poden utilitzar directament o bé són sotmeses a uns processos de preparació prèvia més o menys senzills; en cap cas no se’ls explota per les substàncies que se’n puguin extreure mitjançant complexos processos de benefici...