Els protozous

Els protozous són protists heteròtrofs, que no constitueixen un grup natural. Una definició acceptable dels protozous, diu que són organismes eucariòtics essencialment unicel·lulars. Això vol dir, a grans trets, que en la seva majoria cada individu és una cèl·lula solitària i independent, bé que en algunes espècies hi ha una organització colonial en la qual els individus depenen mútuament els uns dels altres però sense arribar a especialitzar-se en funcions diferents, com passa, en canvi, amb les cèl·lules que formen els teixits i els òrgans dels metazous, les metàfites i els fongs. No són ni...