Les algues

Consideracions generals sobre els eucariotes

Comparat amb el grup dels procariotes (els organismes més antics), els eucariotes són d’aparició més recent. Els eucariotes són, des d’abans del començament del Paleozoic, el grup de sers vius que domina la biosfera. La seva organització cel·lular més complexa, amb nucli i orgànuls cel·lulars, i la possibilitat de tenir, almenys durant una part de llur cicle vital, cèl·lules diploides (és a dir, amb nucli que conté dos jocs complets de cromosomes, i això vol dir, la informació genètica pràcticament duplicada), els ha portat a obtenir un notable...