La cultura catalana en el temps de la Il·lustració

Al segle XVIII va prendre carta de naturalesa el divorci entre la llengua catalana, ben viva entre les classes populars als Països Catalans, i l’alta cultura. La renúncia dels homes de lletres fou evident: Antoni de Capmany qualificava el català com “un idioma antiguo provincial, muerto hoy para la república de las letras y desconocido del resto de Europa”, malgrat que també havia escrit que considerava els catalans, “reunidos en pueblo, en una comunidad nacional”; Josep Finestres i Jaume Caresmar empraven el castellà en les seves publicacions, encara que entre ells es cartejaven en català...