“Quina cosa és lo rigor de un rey!”

Campament militar, Barcelona, abril del 1706, P. Decker, s.d.

Col·l. part. / G.S.

Amb motivacions de tipus social diverses, els països de la vella confederació catalano-aragonesa van fer reviure els seus vincles el 1705 en oposar-se conjuntament a Felip V d’Espanya. Projecte que, inicialment, tingué simpaties entre els catalans del Rosselló i la Cerdanya en iniciar-se la revolta del 1705. La repressió, fonamentada en el derecho de conquista, fou implacable arreu: desfeta de les institucions de govern catalanes i implantació d’una nova estructura política piramidal, amb notable...