Els fonaments de la societat contemporània

Reconstrucció d’un molí d’oli mallorquí.