L’autonomia en els temps de la globalització

El fallit intent de cop d'estat militar del 23 de febrer de 1981 menà el nou govern del PSOE a iniciar un procés d'involució autonòmica mitjançant l'aprovació de la LOAPA que tenia com a objectiu limitar el sostre competencial de les comunitats autònomes.