Pere Vall

Martiri del sant, al retaule de Sant Blai de l’església de Sant Miquel de Cardona, obra de Pere Vall. El rector de Sant Miquel de Cardona contractà aquest retaule el 1408 al mestre Pere Vall, fill de Cardona. La seva pintura es caracteritza per l’aspecte didàctic i simple de les escenes, descrites de forma purament narrativa i desproveïdes de tot dramatisme. Les composicions acostumen a tenir com a fons les muralles i les torres d’una ciutat. Aquesta taula es conserva en un col·lecció privada.

EP

Pere Vall, de personalitat prolífica, tot i que no gaire innovadora, segurament va...