L’estil cortesà a Barcelona

La influència del nou corrent estilístic del primer gòtic internacional possiblement arribà a Barcelona a la dècada dels anys vuitanta del segle XIV. L’acceptació de les noves propostes promogué un progressiu abandó dels antics models italianitzants, introduïts pels Bassa i seguits per Ramon Destorrents i els Serra, i en el seu lloc la pintura, la miniatura i l’escultura es començaren a expressar en aquesta nova variant gòtica.

Les vies d’entrada d’aquest art cortesà a Barcelona i, en general, al Principat, foren diverses. Arribà, com hem vist, des dels principals centres artístics europeus...