Números: lletres i xifres

L’expressió en lletres

En general, escrivim en lletres les quantitats esmentades en textos literaris, i en xifres, les quantitats aparegudes en obres tècniques.

Escrivim en lletres els casos següents:

  • Els números enters de zero a noranta-nou i els mots cent, mil, milió, bilió, trilió i quadrilió.

Tenen allotjament per a quaranta persones.
Han pressupostat un milió d’euros per a les reformes.

  • Els números en inici absolut o després de punt.

Tretze municipis s’han quedat sense connexió elèctrica.
[S’han quedat sense connexió elèctrica 13 municipis.]

  • Les quantitats aproximades.
  • ...