Abreviacions

Abreviatures

S’escriuen amb punt final o amb barra inclinada.

C. (Charles), J.-P. (Jean-Paul), T. (Thomas)
J.M., L. (Lluís), M.À. (abreviatura catalana), M.ª Á. (abreviatura castellana)
Dra., Mn., Sr., Sta.
av., bda., c., ctra. o cra., entl., pta., pral., rbla., rda.
a/e (adreça electrònica), correu-e, núm., tel.
fra., h. (habitant)
antol., col·l., ibíd., íd., ob. cit., s. d., s. l., s. n., seg.,
Però: 1r, 2a, 3es, 4t, , 9ns

Pluralitzem només les abreviatures per contracció, que conserven les darreres lletres del mot.

admdors., fres., Il·lms. Srs., ptes.
Però: coord. ...