Filipines

País (Mapa)
Filipines
Tipus d’estat
Superfície km²
300.000
Població estimada en milers juliol de 2015
100.699,40
Densitat estimada h/km² (2015)
335,70
Capital
Manila
Unitat monetària
peso filipí
Població darrer cens
92.335.113
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,50
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
28,90
Taxa total de fecunditat 2015
2,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
71,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
65,00
Població urbana (%) 2014
44,50
Arròs (1.000 t) 2014
18.967,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
7.770,60
Cafè (1.000 t) 2013
78,40
Patates (1.000 t) 2014
119.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
296,90
Carn ovina (1.000 t) 2013
54,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
1.680,10
Aviram (1.000 t) 2013
1.078,60
Pesca (1.000 t) 2013
3.146,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
43,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
44,60
Prats i pastures
12,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
272.066
PNB $ EUA 2013 (per capita)
2765
% Població activa (2014) Agricultura
30,40
% Població activa (2014) Indústria
15,90
% Població activa (2014) Serveis
53,60
Importació % PNB 2014
31,50
Exportació % PNB 2014
29,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
77,70
IDH Índex 2013
117,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
96,30
Despesa pública en educació % PNB 2012
2,70
Kilocalories al dia per capita 2014
2.625
Telèfon fix 100 hab 2013
3,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
104,50
Usuaris internet 100 hab 2011
29,00
Diaris per 1.000 hab 2004
78,60
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
5,00
Habitants per habitatge 2005
5,00