Namíbia

País (Mapa)
Namíbia
Tipus d’estat
Superfície km²
824.292
Població estimada en milers juliol de 2015
2.458,80
Densitat estimada h/km² (2015)
3,00
Capital
Windhoek
Llengua
Unitat monetària
dòlar de Namíbia
Població darrer cens
2.113.077
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
38,10
Taxa total de fecunditat 2015
3,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
6,50
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
62,50
Població urbana (%) 2014
45,70
Blat (1.000 t) 2014
10,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
68,00
Patates (1.000 t) 2014
13.80
Carn bovina (1.000 t) 2013
35,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
21,50
Carn porcina (1.000 t) 2013
4,70
Aviram (1.000 t) 2013
7,70
Pesca (1.000 t) 2013
486,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,00
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
2,10
Prats i pastures
97,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
12.580
PNB $ EUA 2013 (per capita)
5462
% Població activa (2014) Agricultura
31,40
% Població activa (2014) Indústria
14,40
% Població activa (2014) Serveis
54,20
Importació % PNB 2014
63,20
Exportació % PNB 2014
39,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
6,00
IDH Índex 2013
127,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
81,90
Despesa pública en educació % PNB 2012
8,40
Kilocalories al dia per capita 2014
2.062
Telèfon fix 100 hab 2013
8,00
Telèfon mòbil 100 hab 2013
118,40
Usuaris internet 100 hab 2011
12,00
Diaris per 1.000 hab 2004
27,90
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
27,00
Habitants per habitatge 2005
5,10