Resolució de problemes

Què vol dir resoldre un problema?

Probablement alguna vegada t’has trobat que no saps com buscar el camí que t’ha de portar a la solució d’un problema que et plantegen a l’àrea de matemàtiques.

Acabem de dir “camí” i aquesta és una paraula que ens va molt bé per a expressar el que et volem explicar en aquesta unitat. Quan parlem d’“estratègies per a resoldre problemes”, volem dir “aprendre a buscar camins” que ens portin cap a la seva solució. Hi ha un autor, George Polya* que diu: “Resoldre un problema és trobar un camí allí on prèviament no se’n coneixia cap, trobar la manera de sortir...