Bibliografia de la indumentària

Obres generals

  • Alcover, A. M, ; Moll, F. B.: Diccionari català-valencià-balear, 10 vol, Palma de Mallorca, 1983.
  • Aulnoy, condesa de: Un viaje por España en 1679, Madrid (s. a. ).
  • DDAA: Història de Barcelona, vol.2-7, Barcelona, 1992-95.
  • DDAA: Història de la cultura catalana, vol.3-7, Barcelona, 1996.
  • Gual Camarena, M.: Vocabulario del comercio medieval, Barcelona, 1976.
  • Huizinga, J.: El otoño de la Edad Media, Madrid, 1967.
  • Sánchez Quevedo, M. I.: Un viaje por España en 1679, Madrid, 1994.

Bibliografia general sobre història del vestit

Bibliografia específica

  • Blanc, O.: P...