La indumentària a l’edat mitjana

Durant els primers segles de l’Edat Mitjana es va continuar portant el vestit en forma de túnica tradicional del Baix Imperi Romà, amb aportacions del vestit ajustat al cos dels pobles del nord que havien envaït Roma. Les formes de la indumentària eren comunes per a tots els territoris romanitzats. El vestit de l’època romànica correspon als segles XI i XII. El vestit llarg va ser adoptat pels homes dels estaments superiors; la túnica curta era usada pels camperols i els menestrals, i el vestit femení cobria i anul·lava les formes del cos sota amples vestidures i mantells. El segle XIII va ser...