Àmbit tropical dels boscos monsònics

Parc nacional del riu Puré, Colòmbia