Àmbit tropical de les sabanes llenyoses i herboses