L’aprofitament dels recursos animals als deserts i subdeserts càlids

L’explotació de la fauna autòctona

Encara que constitueix potencialment un recurs considerable, la fauna de grans mamífers i ocells, delmada en el transcurs de la primera meitat del segle XX, no té actualment més que una importància econòmica secundària als subdeserts de l’Àfrica septentrional, al Sàhara, al Sahel i als deserts i els subdeserts de l’Àsia sud-occidental. Per contra, algunes espècies dels deserts càlids han conegut un procés de domesticació extremament exitós: entre els animals domèstics més importants criats pels humans n’hi ha dos que són originaris dels deserts càlids, l...