Àmbit tropical dels deserts i subdeserts càlids

L'Uluru, a Austràlia