Banc de Vilanova (1881-1924)

La constitució

El banc de Francesc Gumà

Francesc Gumà, promotor del Banc de Vilanova (Valls-Vilanova-Barcelona, 1883).

El Banc de Vilanova va ser el primer a constituir-se durant l’etapa de la Febre d’Or. És un bon model d’aquesta etapa, ja que en el seu llançament es troben alguns dels factors que caracteritzen el període: la vinculació amb els negocis ferroviaris, l’ambició d’uns grans projectes i l’esperit especulatiu dels qui subscriviren accions.

El promotor del banc fou Francesc Gumà i Ferran (1833-1912), fill de Vilanova, un “americano” que havia fet diners a Cuba i...