Resultats de la cerca

Es mostren 17 resultats

Casal o palau comtal d’Ix (la Guingueta d'Ix)

guañape

Santa Coloma de Ger

Sant Sadurní de Targasona

Sant Martí d’Ix (la Guingueta d’Ix)

Santa Maria o Mercè de Planès

Santa Maria de Puigcerdà

Ordinacions per a la reparació i la reconstrucció de les muralles de Vic

Arqueologia funerària de l’extrem nord-est de la Tarraconense

El marc històric del romànic de la Noguera