Resultats de la cerca

Es mostren 10 resultats

serpoll

labiades

Les serres del Boumort i Carreu

Les bosquines i els gramenets embosquinats mediterranis i submediterranis

Els ambients zonals subalpins i alpins

Els prats i els pradells secs subhumits mediterranis i submediterranis

La recol·lecció de plantes espontànies i la captura d’animals salvatges a les estepes i les praderies

Els ambients zonals medioeuropeus i atlàntics

El paisatge vegetal dels Prepirineus (territori pirenaic perifèric)

El paisatge vegetal dels Sistemes Litorals i Prelitorals del Ter al Millars (territori catalanídic)