Les bosquines i els gramenets embosquinats mediterranis i submediterranis

Si prescindim de les terres conreades, el paisatge mediterrani actual és amplament dominat per les bosquines, és a dir, per poblaments vegetals presidits per arbusts. Moltes d’aquestes bosquines procedeixen de la degradació del bosc esclerofil·le, ja ha estat dit, però cal tenir present també que als llocs més ingrats de la regió mediterrània aquestes bosquines són exponents de la màxima exuberància que la vegetació pot arribar a atènyer en raó de les condicions ecològiques imperants, marcades per l’escassedat d’aigua i de sòl.

A l’àmbit submediterrani, la importància de les bosquines és...