Els ambients zonals medioeuropeus i atlàntics

Consideracions generals

La fageda, la pineda de pi roig i el prat són els tres elements fonamentals del paisatge montà, del qual és una esplèndida mostra aquesta obaga de l’Ardericó (Berguedà).

Ernest Costa

Per damunt de les terres mediterrànies i submediterrànies i per sota de la muntanya subalpina i alpina, se situa, en el nostre territori, la zona que anomenen muntanya mitjana plujosa, la qual gaudeix d’unes condicions climàtiques de tipus medioeuropeu o atlàntic que permeten la instal·lació de vegetació que correspon al domini dels boscos caducifolis temperats, propis de l...