Els Galí i Salvador Vinyals, a Terrassa

La família Vinyals i els Galí.

Galí i Vinyals, la primera gran empresa llanera a Terrassa

Joan Baptista Galí i Surís i el seu gendre Salvador Vinyals i Galí protagonitzen la primera gran empresa llanera a Terrassa en els inicis de la industrialització.

Tots dos pertanyen a famílies vinculades al comerç i a la indústria de la llana dintre de la mateixa ciutat. Són els qui veuen arribar les primeres màquines per a la preparació de la filatura i per als acabaments: perxes, cardes i embonadores fetes per fusters. Aquests estris són ja pesants i exigeixen la presència de l’obrer a...