Els draps i les novetats

Anunci (El Mercurio, 1915).

La paraula drap no ha tingut sort en català. Un drap és una peça teixida i s’aplicà especialment als teixits de llana. Per als francesos, encara avui, un drap és exactament això, un teixit de llana, sense altres connotacions.

Però a Catalunya les coses no van pas rodar així. S’introduí des del segle XVIII la paraula castellana “paño”, equivalent de drap, que s’anà imposant com tantes d’altres, a cavall de la forçada castellanització del país des del Decret de Nova Planta. La gran fàbrica de Pau Miralda i Companyia, a Manresa, construïda al començament...